Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Kuźnice- zespół dworsko-pałacowy

Kuźnice kojarzą się przede wszystkim z dolną stacją kolejki linowej na Kasprowy Wierch wybudowanej w 1936 roku.Ten niewielki przysiółek będący częścią Zakopanego leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na początku XVIII wieku, osada zwała się Huty Hamerskie i działał tu pierwszy zakład wytopu żelaza pozyskiwanego z rud wydobywanych w Tatrach. Największy rozkwit działalności przypadł na XIX wiek, kiedy i Kuźnicami władała rodzina Homolasców. Dzięki aktywności właścicieli, dwór, jaki powstał w Kuźnicach zaczął pełnić rolę kulturotwórczą. W latach 50 XIX w. w Kuźnicach na bazie zgromadzonych przez Edwarda Homolacsa okazów przyrodniczych z Tatr, powstało tu pierwsze „muzeum tatrzańskie”. Aktywnym współtwórcą tego przedsięwzięcia był Antoni Kocyan, główny leśniczy tutejszych włości. Huty Kuźnickie zaprzestały swej działalności w latach 70 XIX wieku. Na początku lat 90. XIX w do Kuźnic zostaje przeniesiona założona przez matkę hrabiego, generałową Jadwigę z Działyńskich Zamoyską, Szkoła Domowej Pracy Kobiet. W czasie drugiej wojny światowej budynek główny służył jako dla żołnierzy niemieckich.W latach 1951–2003 funkcjonował tu szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny. Niszczejące budynki wraz z otaczającymi je terenami zielonymi zostały w 2003 r. przekazane w zarząd Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Dzięki wkładowi Unii Europejskiej, możliwa była rewitalizacja zespołu dworsko parkowego położonego w Kuźnicach. Obecnie
w budynku głownym mieści się Dyrekcja TPN a w zabytkowej Wozowni- kolekcja przyrodnicza Antoniego Kocyana. Zabytkowy Spichlerz jest miejscem gdzie eksponowane sa pamiątki po rodzinie Zamoyskich.

Więcej informacji: http://www.tpn.pl/pl/dziedzictwo/news/104/Kuznice---nie-tylko-brama-w-Tatry