Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Konkatedra w Żywcu

W południowo-zachodnim rogu żywieckiego rynku stoi kamienna dzwonnica wybudowana w latach 1723-1724. W głębi za nią znajduje się druga z najstarszych świątyń Żywca, czyli późnogotycka konkatedra p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kościół powstał prawdopodobnie w I połowie XV w. – Jan Długosz wspomina o nim w Liber beneficiorum z lat 1460-1470. Pierwsza przebudowa miała miejsce w latach 1515-1542. Przedłużono wówczas nawę i nakryto ją oraz prezbiterium sklepieniem sieciowym. Drugą rozbudowę przeprowadzono 40 lat później. Znów przedłużono nawę i rozpoczęto budowę wieży pod kierunkiem włoskiego architekta Jana Ricci.. Na przełomie XVI i XVII wieku powstała od strony północnej kaplica p.w. Wniebowzięcia NMP. Ze względu na fundatorów i krypty ukryte pod posadzką zwana jest ona kaplicą Komorowskich. Od strony zachodniej w roku 1639 dobudowano kaplicę Ogrójca z fundacji Krzysztofa Mrzygłodowicza, pisarza miejskiego. W roku 1711 kościół odnowiono nakładem rodziny Wielopolskich. M.in. wnętrzom nadano charakter barokowy, a podwyższone prezbiterium przykryto sklepieniem kolebkowym z lunetami. W roku 1929 przy południowej ścianie nawy głównej dobudowano kaplicę grobową rodziny Habsburgów, która zwana jest obecnie również kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej.

Adres:

Zamkowa 6
34-300 Żywiec