Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Gotycki kościół pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach

Głównym zabytkiem Ujanowic jest kościół parafialny pochodzący z 1526 roku. Wcześniej prawdopodobnie na tym samym miejscu istniał kościółek drewniany, o którym wspomina Jan Długosz w dziele "Liber Beneficiorum" z połowy XV wieku.

Obecny kościół został ukończony w 1526 roku i posiada cechy budowli gotyckiej. Dwie kaplice, od strony północnej i południowej, dobudowano około 1890 roku.

O wyjątkowości świątyni stanowi również jej wystrój i wyposażenie. Warto zobaczyć: polichromię z 1905 roku - naśladownictwo szkoły matejkowskiej, trzy ołtarze rokokowe, ambonę rokokową, chrzcielnicę kamienną gotycko-renesansową z XVI wieku, dwie ludowe kropielnice kamienne z XVIII / XIX wieku, fotel barokowy z XVII wieku, tablicę erekcyjną z łacińskim napisem gotyckim i datą 1509, zamek żelazny z 1526 roku, ornaty haftowane z XVIII wieku, dzwon z 1514 roku oraz sygnaturkę z XVIII wieku.

Adres: Ujanowice 1, 34-603 Ujanowice