Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Drewniany pałacyk myśliwski Habsburgów w Wiśle

Pałacyk został wybudowany na polanie Przysłop pod Baranią Górą w latach 1897-1898. Obiekt reprezentujący styl tyrolski powstał na polecenie arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Z okazji zakończenia budowy zorganizowano polowanie, na którym żona Fryderyka ustrzeliła aż 30 głuszców. Ptaki te zaczęto hodować na tych terenach za czasów wuja Fryderyka – arcyksięcia Albrechta Habsburga, zapalonego myśliwego. W roku 1915 w pałacyku gościł m.in. cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern. Ostatnie polowanie habsburskie odbyło się rok później, a w listopadzie 1918 roku pałacyk został splądrowany przez miejscową ludność. Obiekt przeszedł później pod opiekę Nadleśnictwa Wisła. W roku 1923 budynek oddano w dzierżawę górnośląskiemu oddziałowi PTT, który uruchomił w nim schronisko turystyczne. W czasie II wojny światowej pałacyk zajmowało towarzystwo Winterspotverein, ale już w 1946 ponownie otwarto tutaj schronisko. W latach 70-tych XX wieku, kiedy zwiększył się ruch turystyczny, konieczna stała się budowa nowego, większego obiektu. Pałacyk zamknięto i zaczął powoli niszczeć. Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Wisły w roku 1985 przeniesiono go do centrum Wisły, odrestaurowano i od 1987 roku służy jakoś siedziba PTTK. Pałacyk znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.

Adres:

ul. Lipowa 4a
Wisła