Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Wykute ślady na Leskowcu

Z pisanych przekazów Kazimierza Sosnowskiego z lat 20-tych ubiegłego wieku było wiadomo, że kiedy hrabia Potocki w 1846 r., a później hr. Mery Wielopolska i baron Roman Taube w 1898 r. zdobyli szczyt Leskowca, kazali w kamieniu wykuć swoje ślady i herby wraz z inskrypcją na pamiątkę wejścia na górę. Będąc właścicielami tych dóbr w ten sposób chcieli upamiętnić swój „wyczyn”. Stąd mieszkańcy okolicy nazywali Leskowiec Hrabskimi Butami. Jednak te płyty z piaskowca zaginęły na wiele lat, gdy zostały strącone ze szczytu przez pasterzy. Te cenne dla historii turystyki zabytki niedawno odnaleziono, dzięki wytrwałości między innymi gospodarza schroniska „Leskowiec” Jana Lizaka i miłośnika gór z Andrychowa – Piotra Tomy. Aby zabezpieczyć płyty przed zniszczeniem i zapobiec kolejnemu zaginięciu, zostały one przetransportowane nie z powrotem na szczyt, tylko umieszczono je przy schronisku, gdzie można je obecnie oglądać.