Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Ważne telefony, ważne urzędy

 • Pogotowie Ratunkowe: 999, 112, 18 20 160 15, 18 20 160 16
 • Straż Pożarna: 998, 18 20 209 10
 • Policja: 997, 18 20 234 00
 • Straż Miejska: 18 20 204 78 (tel. czynny całą dobę), dyżurny strażnik miejski: 694 485 632 (tel. czynny całą dobę)
 • Całodobowe zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego: 18 20 012 23
 • Pogotowie Gazowe: 18 20 68 023
 • Pogotowie Energetyczne: 18 20 124 67
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 18 20 689 50
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 0 601 100 300, 18 20 634 44 www.topr.pl
 • Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 0 608 332 100 (czynny w godz. 8.00-20.00)
 • Informacja Tatrzańskiego Parku Narodowego: + 18 20 232 88 www.tpn.pl
 • Informacja meteorologiczna IMGW: + 18 20 630 19, +48 18 20 124 62
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej: 1841 53 000
 • Miejskie Centrum Informacji Turystycznej 18 20 122 11, fax. 1820 660 51
 • Polskie Koleje Linowe: 18 20 128 41, + 18 20 153 56 www.pkl.pl

Urząd Miasta Zakopane
Zakopane, ul. Kościuszki 13
tel. +48 18 202 04 00

Starostwo Powiatowe
Zakopane, ul. Chramcówki 15
tel. +48 18 201 71 00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
mgr Stanisław Feko
ul. Chramcówki 15
(w siedzibie Strarostwa POwiatowego)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Chramcówki 19 a,
tel. +48 1820 686 97