Zielone SchroniskaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Rezerwuj nocleg

Pogoda

temperatura: 0°C / 0°C
pogoda:

Szlak na Groń Jana Pawła II – Beskid Mały

Wycieczkę rozpoczynamy na przełęczy Kocierskiej na która można dotrzeć od strony Żywca lub Andrychowa. Wiodący tędy graniowy szlak czerwony prowadzi przez najciekawszą część Beskidu Małego. Po drodze spotkać można liczne formy skalne, głównie w rejonie Łamanej Skały. Pierwszy etap wędrówki wiedzie z przełęczy w kierunku zachodnim na szczyt Potrójnej i kawałek dalej do schroniska akademickiego „Chatka pod Potrójną”. Warto tutaj chwilę wypocząć, należy się jednak liczyć ze skromnymi warunkami, a posiłek można przygotować jedynie we własnym zakresie. Dalej szlak wiedzie przez Łamaną Skałę na Leskowiec i do Schorniska na Leskowcu (wbrew nazwie leży u szczytu Gronia Jana Pawła II). Tutaj można się już posilić w bufecie, a po zasłużonym wypoczynku zejść (nadal szlakiem czerwonym) do Krzeszowa Górnego. Stąd autobusem można dojechać do Suchej Beskidzkiej.

Groń Jana Pawła II (dawniej Jaworzyna; 890 m n.p.m.) - szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego.
Razem z pobliskim Leskowcem, tworzy ważny rejon turystyczny. Od 1932 znajduje się tu schronisko PTTK "Leskowiec" wzniesione staraniem koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Wadowicach.
W 1995 pod szczytem wzniesiono kaplicę z inicjatywy działacza PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa,. Znajduje się tu również krzyż z 1991, poświęcony "ludziom gór". W kaplicy stoi fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 oraz ołtarz z inskrypcją: Jest nas troje: Bóg, góry i ja. Papież w latach swego dzieciństwa i młodości wielokrotnie wchodził na szczyt - również jako biskup. Latem pokonywał szlak piechotą, zimą jeździł tu na nartach. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970, po mszy, odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zmianę nazwy góry na obecną dokonano oficjalnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Stycznia 2004, choć uchwałę o jej wprowadzeniu podjęła Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wadowicach już 9 grudnia 1981 roku.

Źródło: Wikipedia, Foto: Ukasiu

Czas przejścia całej trasy: 5h 15m
Długość całej trasy: 18km