SchroniskoSchronisko Górskie PTTK na Leskowcu im. Czesława Panczakiewicza

Rezerwuj nocleg

Schronisko Górskie PTTK na Leskowcu im. Czesława Panczakiewicza

Wyznacz trasę

Pogoda

temperatura: 27°C / 14°C
zachmurzenie małe

Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

 

            Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze sprzeda:

 

1. niezabudowaną działkę o nr ewid. 1526/44, pow. 10 998 m² obj. Kw KR1E/ 00000338/2 Oświęcim, położoną w Oświęcimiu przy ul. Zajazdowej, stanowiącą własność PTTK. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania: 3B1U z przeznaczeniem dopuszczalnym m.in. na obiekty i urządzenia usług publicznych, budynki mieszkalne lub mieszkania, stanowiące część obiektu usługowego lub uzupełnienie funkcji usługowej realizowanej na terenie, obiekty i urządzenia produkcyjne o oddziaływaniu nieuciążliwym na otoczenie, i in.

 

2. prawa własności następujących, położonych w Szczyrku nieruchomości: działki ewidencyjne nr 481/1 o pow. 346 m2, nr 481/2 o pow. 18 m2, nr 482/1 o pow. 262 m2, nr 482/2 o pow. 38 m2, nr 2088/2 o pow. 634 m2, nr 504/1 o pow. 20 m2, nr 504/2 o pow. 337 m2, nr 504/3 o pow. 46 m2, nr 502/1 o pow. 17 m2, nr 502/2, o pow. 176 m2, nr 502/3 o pow. 13 m2, nr 508/2 o pow. 10 m2, nr 505/1 o pow. 404 m2, nr 511/6 o pow. 78 m2, nr 298/1 o pow. 298 m2, nr 506/2 o pow. 244 m2, nr 299/1 o pow. 342 m2, nr 509/2 o pow. 300 m2, nr 511/3 o pow. 88 m2, nr 511/5 o pow. 40 m2 - wszystkie objęte księgą wieczystą nr BB1B/00047268/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, działki ewidencyjne nr 479/4  o pow. 1330 m2, nr 479/5 o pow. 1006 m2, nr 478/2 o pow. 460 m2, nr 479/2 o pow. 1533 m2 - objęte księgą wieczystą nr BB1B/00045476/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, działki ewidencyjne nr 480 o pow. 576 m2, nr 501/1 o pow. 180 m2 , nr 501/2 o pow. 1255m2, nr 501/3 o pow. 195m2 - objęte księgą wieczystą nr BB1B/00070142/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

oraz prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 507/3 o pow. 225 m2, nr 507/4 o pow. 2108 m2, nr 507/5 o pow. 2442 m2, nr 2087/1 o pow. 450 m2, nr 2087/2 o pow. 1501 m2, nr 2087/3 o pow. 501 m2, nr 503/1 o pow. 160 m2, nr 503/2 o pow. 1487 m2, nr 503/3 o pow. 82 m2, nr 483/1 o pow. 120 m2, nr 483/2 o pow. 88 m2, nr 483/3 o pow. 24 m2- objętych księgą wieczystą nr BB1B/00044479/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

Wszystkie nieruchomości stanowią zwarty kompleks o pow. 19434 m2, częściowo zabudowany obiektami byłego campingu (do likwidacji). Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbol A 18.30 UT o przeznaczeniu podstawowym jako tereny zabudowy usługowej: zakwaterowanie turystyczne, schroniska, bacówki, kampingi, biwaki, z przynależnym zagospodarowaniem. Wniosek o zmianę przeznaczenia (na działkę budowlaną pod działalność gospodarczą, handel, usługi hotelarskie, zabudowę wielorodzinną, apartamentowi, złożony i zarejestrowany w UM Szczyrku pod nr wn-94.

 

            Oferty z ceną zakupu z oznaczeniem na kopercie „sprzedaż Oświęcim” lub „sprzedaż Szczyrk” prosimy kierować na adres Spółki: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”  Spółka z o.o. Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, lub złożyć w siedzibie Spółki osobiście.  

 

            Bliższe informacje dot. nieruchomości: w siedzibie Spółki, telefonicznie pod nr tel./fax. 018 443-86-10, lub drogą elektroniczną karpaty@schroniska-pttk.com.pl.

 

 

Nowy Sącz, dnia 14 lipca 2014 roku                                   PTTK „Karpaty” Sp. z o.o.

Data: 2014-08-05

Miejsce: